O nás

Spoločnosť s dlhodobou tradíciou a praxou v oblasti práčovníctva a chemického čistenia úspešne  napredovala a v roku 2005  rozšírila svoju pôsobnosť na trhu v tejto oblasti. Naše pôvodné zameranie pre poskytovanie služieb širokej verejnosti sme rozšírili o poskytovanie služieb pre zákazníkov a obchodných partnerov so špeciálnym zameraním ako napríklad zdravotníctvo a cestovný ruch.

Hľadáte čistiareň Banská Bystrica?

V súčasnosti sme najväčšími poskytovateľmi služieb v oblasti práčovníctva pre zdravotnícke zariadenia v Banskobystrickom kraji. Spoločnosť zamestnáva tím 70 ľudí, ktorí sa starajú o to aby spoločnosť po všetkých stránkach spĺňala požiadavky našich zákazníkov a naďalej rozširuje svoje pôsobenie v oblasti svojej doterajšej praxe na úrovni modernej prevádzky.

Ponúkame zákazníkom:

-       komplexnú starostlivosť o textílie a bielizeň,
-       prenájom bielizne,
-       zapožičanie práčovníckych vozíkov,
-       oprava bielizne,
-       doprava k zákazníkom zdarma

Spoločnosť v súčasnom období  dosahuje obraty 1 milión eur ročne a naša najväčšia prevádzka spracúva denne 7 500 kg bielizne čo je zhruba 1 890 000 kg ročne.

Prirodzeným tlakom na trh spoločnosť postupne nakupovala trh  od rôznych konkurenčných spoločností.

Týmto spôsobom sme zabezpečili poskytovanie našich služieb zákazníkom  na svojich prevádzkach vo viacerých mestách Banskobystrického kraja . Sú to prevádzky chemických čistiarní a menších práčovní napr. v meste Liptovský Mikuláš, Lučenec , Zvolen, Banská Bystrica.

Z hľadiska starostlivosti o textílie spolupracujeme so spoločnosťami ako sú Johnson Diversey a Procter & Gamble Professional. Produkty týchto spoločností zabezpečujú pre našu spoločnosť naozaj profesionálne výsledky a spokojnosť našich zákazníkov.

V oblasti už spomínaného prania zdravotníckej bielizne  má naša spoločnosť dostatočné skúsenosti a naozaj skvelú podporu produktových dodávateľských spoločností  a dodávateľov moderných technologických zariadení, ktoré prinášajú našej spoločnosti optimálne náklady  a v neposlednom rade zákazníkovi výbornú cenu za poskytnutú službu.

Pri spracovaní zdravotníckej bielizne venujeme veľkú pozornosť logistike spracovania od prijatia bielizne až po jej expedíciu. Spracovanie zahrňuje viacero dôležitých krokov, ktoré prispievajú k zdokonaleniu poskytovania služieb :

  • vhodné technologické zabezpečenie( využiteľnosť energií)
  • automatické dávkovanie špeciálnych produktov potrebných pre zabezpečenie dezinfekcie a termodezinfekcie bielizne,
  • značenie bielizne ( zabezpečuje dokonalé triedenie bielizne),
  • expedovanie bielizne napr. kontajnerovým spôsobom ( zabezpečuje rýchlu a minimálnu  manipuláciu s bielizňou).

Vyskúšajte aj vy chemické čistenie od spoločnosti Citonova!