Chemické čistenie

Chemické čistenie je proces odstraňujúci pomocou rozpúšťadiel nečistoty ich rozpúšťaním a odplavením z povrchov predmetov. Obvyklé je chemické čistenie textílií chlórovanými rozpúšťadlami (tri-a tetrachlóretylén alebo 1,1,1 - trichlóretán), používajú sa aj organické rozpúšťadlá s vodou (nemiešajú sa) za prídavku tenzidov, aby sa v jednom stupni súčasne odstránili aj nečistoty rozpustné vo vode. Pre chemické čistenie sa v súčasnosti používajú zariadenia zabezpečujúce aji regeneráciu rozpúšťadiel destiláciou (nečistoty zostávajú v destilačnom zvyšku). Zaručujú tak ekologickú nezávadnosť prevádzky.

  
Pre chemické čistenie sa používa toto rozpúšťadlo: tetrachlóretylén, tetrachlóretén, Cl2C = CCl2, bezfarebná kvapalina, rozpúšťadlo, teplota varu 122 ° C. Používa sa tiež na čistenie škvŕn.

  • Šatstva
  • Kože a Kožených výrobkov, kožuchov
  • Ovčích predložiek, ovčích rún