Outsourcing pranie a prenájom textílií

Máte svoju vlastnú bielizeň a už vás nebaví jej neustála údržba? Radi by ste sa zbavili všetkých starostí okolo bielizne v rátane jej nákupu, prania a opráv? Ponúkame vám kompletnú starostlivosť o bielizeň už od nákupu kvalitnej bielizne, až po zabezpečenie jednotného imidžu textílií a samozrejme rýchly servis.

Výhody:

  • nulové náklady na prevádzku vlastnej práčovne(zbavíte sa nákladov na mzdy zamestnancov, údržbu práčovne, vedenie účtovníctva a nákupu, ušetríte náklady za vodu, energie, plyn, nemusíte nakupovať strojné zariadenie ani prací systém)
  • znížite náklady na údržbu bielizne (životnosť textílií a ich údržbu ovplyvňuje mäkkosť vody, ktorú si my ako profesionálna práčovňa kontrolujeme)
  • zjednodušíte si účtovníctvo
  • nemusíte držať rezervný fond na nečakané opravy
  • prenesiete riziká na nás (preberáme za klientov zodpovednosť za akékoľvek komplikácie ako je napr. odpadové hospodárstvo a dodržiavanie limitov a pod.
  • vyhnete sa sledovaniu legislatívy v oblasti prania
  • budete šetrnejší voči životnému prostrediu

Komplexný prenájom bielizne vám ešte navyše prinesie:

  • nulové náklady na bielizeň (odpadajú vám náklady na kúpu, údržbu, opravy, skladovanie, evidenciu, či likvidáciu bielizne)
  • vysokú kvalitu prenajímanej bielizne (zariadenia často z nedostatku financií bielizeň používajú mnoho rokov a opotrebovanosť sa na jej kvalitu  a vzhľad podpíše. U nás sa používa vhodnejší textil, špeciálne technológie nevplývajú na jej kvalitu a bielizeň sa obmieňa.)
  • ponúkame možnosť vlastného loga,ktoré profesionálne aplikujeme na vaše textílie.