Zdravotníctvo

Našim pravidlom je zodpovednosť a preto u nás platí, že zdravie ľudí je našou najvyššou prioritou.  V súčasnosti sme najväčšími poskytovateľmi služieb v oblasti práčovníctva pre zdravotnícke zariadenia v Banskobystrickom kraji. Kvality poskytovaného hygienického ošetrenia zdravotníckej bielizne v oblasti čistenia , prania a dezinfekcie je stredobodom pozornosti všetkých našich pracovníkov.

 Pri spracovaní zdravotníckej bielizne venujeme veľkú pozornosť logistike spracovania od prijatia bielizne až po jej expedíciu. Spracovanie zahrňuje viacero dôležitých krokov, ktoré prispievajú k zdokonaleniu poskytovania služieb :

  • vhodné technologické zabezpečenie( využiteľnosť energií)
  • automatické dávkovanie špeciálnych produktov potrebných pre zabezpečenie dezinfekcie a termodezinfekcie bielizne,
  • značenie bielizne ( zabezpečuje dokonalé triedenie bielizne),

expedovanie bielizne napr. kontajnerovým spôsobom ( zabezpečuje rýchlu a minimálnu  manipuláciu s bielizňou).
Spolupráca s nami Vám prináša množstvo výhod.

Spolupráca s nami vám prináša množstvo výhod